ისტორიის კურსი

ჩინეთი 1900 – დან 1976 წლამდე

ჩინეთი 1900 – დან 1976 წლამდე

1900 წელს ჩინეთი

მოკრივე აჯანყება

მზე იატ

ჩიანგ კაი

მაო ძედუნი

წითელი არმია

გრძელი 1934 - 1935 წლებში

იაპონია-ჩინეთის ომი

სამოქალაქო ომი ჩინეთში 1945-1949 წლებში

ჩინეთი 1949 - 1953 წლებში

ჩინეთი და პირველი ხუთი წლის გეგმა

დიდი ნახტომი წინ

კულტურული რევოლუცია

List of site sources >>>