დამატებით

შუა აღმოსავლეთი 1917 – დან 1973 წლამდე

შუა აღმოსავლეთი 1917 – დან 1973 წლამდე

მაკმაჰონის ხელშეკრულება

1916 წლის Sykes-Picot შეთანხმება

1917 წლის ბალფურის დეკლარაცია

პალესტინა 1918-1948 წლებში

პალესტინა და ერთა ლიგა

ებრაული სააგენტო

ჰაგანა

ახლო აღმოსავლეთი და გაერო

სასტუმრო მეფე დევიდის დაბომბვა

ისრაელი და 1948 წლის ომი

დევიდ ბენ-გურიონი

გამალ აბდელ ნასერი

ექვსი დღის ომი

პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაცია

გოლდა მეირი

მოშე დეიანი

იომ კიპურის 1973 წლის ომი

ანვარ ალ სადატი

სადატის ინიციატივა

მენაჰემი ბეგონი და ისრაელი

მოშე ლანდაუ

List of site sources >>>