ისტორიის ვადები

1944 წლის 7 ივნისის პრეს – გაშუქება

1944 წლის 7 ივნისის პრეს – გაშუქება

ქვემოთ მოყვანილი სურათი არის Daily Mirror- ის პირველი გვერდის ასლი 1944 წლის 7 ივნისიდან (D- დღის შემდეგ)

სურათი მოწოდებულია ისტორიული- newspapers.co.uk მიერ