ისტორიის ვადები

2004 წლის ეროვნული არჩევნები

2004 წლის ეროვნული არჩევნები

2004 წლის დემოკრატების პრაიმერები

დემოკრატიული ეროვნული კონვენცია ბოსტონი 2004

რესპუბლიკური ეროვნული კონვენცია 2004 წლის ნიუ-იორკი

2004 წლის მთავარი არჩევნები

ჯონ ედვარდსი

ჯონ კერი

ამერიკა-2004 წლის არჩევნები

2004 წლის არჩევნებში ხმის მიცემის ნიმუშები

2004 წლის დემოკრატების პრაიმერები

დემოკრატიული ეროვნული კონვენცია ბოსტონი 2004

რესპუბლიკური ეროვნული კონვენცია 2004 წლის ნიუ-იორკი

2004 წლის მთავარი არჩევნები

2004 წლის მთავარი არჩევნები

2004 წლის ამერიკის არჩევნები

წნევის ჯგუფები ამერიკაში

527 და არჩევნები

ბებო დ

List of site sources >>>