ისტორიის პოდკასტები

ხმის მიცემის ნიმუშები ამერიკაში

ხმის მიცემის ნიმუშები ამერიკაში

ხმის მიცემის ნიმუშები ამერიკაში

ხმის მიცემის ქცევა ამერიკაში

კლასისა და ამერიკის არჩევნები

ხმის მიცემის ქცევა 1996 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში

2000 წლის არჩევნებში ხმის მიცემის ქცევა