ისტორიის ვადები

თეორიები სოციოლოგიაში

თეორიები სოციოლოგიაში

მარქსიზმი

მარქსისტული ცნებები

სოციოლოგიური თეორიები

რა არის სიმართლე?

ფემინიზმი

სოციალური მოქმედების თეორია

ფუნქციონალიზმი

ფუნქციონალიზმის ძირითადი რწმენა

ფუნქციონალიზმის ექსპონატები

ფუნქციონალიზმის ცნებები

ეთნომოდოლოგია

ფენომენოლოგია

List of site sources >>>