ისტორიის კურსი

დანაშაული და Deviance

დანაშაული და Deviance

რატომ ჩადიან ადამიანები დანაშაულს?

ვინ ჩადენს დანაშაულს?

კრიმინალები და სისხლის სამართლის დანაშაულები

ნარკოტიკი და დანაშაული

დანაშაული და სექსუალური ვაჭრობა

ეთნიკურობა და დანაშაული

მაკფერსონის ანგარიში

პოლიცია და ეთნიკური უმცირესობები

ქალები და დანაშაული

ფემინიზმი და დანაშაული

გენდერული მიკერძოება და დასჯა

არასრულწლოვნები და დანაშაული

სოციალური ჯგუფები და დანაშაული

დანაშაული და გლობალიზაცია

გარემოსდაცვითი დანაშაულები

ემიგრაცია და დანაშაული

პირადობის თაღლითობა

სახელმწიფო დანაშაულები

Ადამიანის უფლებები

რიგგარეშე რენდელობა

მიშელ ფუკო

მარკირების თეორია

მონაწილეთა დაკვირვება და დანაშაული

Deviance

ფენომენოლოგია და გადახრა

ოფიციალური სტატისტიკა და დანაშაული

სისხლის სამართლის სისტემა

როგორ მუშაობს სისხლის სამართლის სისტემა

როგორ მუშაობს სამართლიანობა?

დასჯა და რეაბილიტაცია

მედია და დანაშაული

მორალური პანიკა

ბანდები და დანაშაული

2011 წლის ინგლისური არეულობა

მარქსიზმი და დანაშაული

მარცხენა რეალიზმი და დანაშაული

სწორი რეალიზმი და დანაშაული

List of site sources >>>